header !Lesen Sie den Inhalt dieser Website auf Deutsch
header

نوشته و مقاله هاآرتیکل‌های معین

نوشته   ۲ مرداد ۹۹   نویسنده: مهندس فرهاد سعادتجو   تعداد بازدید: 230

آرتیکل‌های زبان آلمانی : مذکر، مونث یا خنثی، مسئله این است!

شاید به یاد داشته باشید که در زبان عربی دوران مدرسه، مفهومی به نام جنسیت برای کلمه‌ها تعریف می‌شد. هر کلمه در زبان عربی، یا مونث است یا مذکر؛ اما واهمه‌ای از این بابت نداشته باشید، در این‌جا تصمیم نداریم زبان عربی را بررسی کنیم!

در زبان آلمانی نیز، مانند زبان عربی، جنسیت برای کلمه‌ها مطرح می‌شود، البته با تفاوتی کوچک. در آلمانی، علاوه بر جنسیت مذکر و مونث، جنسیتی تحت عنوان خنثی نیز داریم. این جنسیت‌ها با مفهومی به نام آرتیکل یا Artikel مشخص می‌شوند. 

برای جنسیت مذکر، آرتیکل der، برای جنسیت مونث، آرتیکل die و برای جنسیت خنثی نیز، آرتیکل das مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر کدام از این آرتیکل‌ها در نقاط مختلف جملات آلمانی، عوامل جمله را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ بنابراین، یادگیری و یا حفظ این آرتیکل‌ها از اهمیت فراوانی در زبان آلمانی برخوردار است. این یادگیری، به مرور زمان انجام شده و با تمرین بسیار، در خاطر زبان‌آموز تثبیت می‌شود.

  • آرتیکل‌ها برای اسم‌های خاص مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

اگر به طور کلی بخواهیم در مورد آرتیکل‌ها بحث کنیم، باید بگوییم در جملات عادی (که نه متعدی هستند و نه لازم) این آرتیکل‌ها به شکل زیر استفاده می‌شوند:

جنسیت مذکر مونث خنثی حالت جمع
آرتیکل der die das die

در جدول بالا، ستونی به نام حالت جمع نیز وجود دارد. این ستون برای حالت جمع اسم‌ها استفاده می‌شود و دارای آرتیکل خاص خود است. به عنوان مثال، اگر اسمی مذکر باشد و به حالت جمع دربیاید، دیگر آرتیکل der را نمی‌پذیرد و به جای آن از آرتیکل die استفاده می‌کند. اما این مطلب به اینجا ختم نمی‌شود. آرتیکل‌ها در حالت‌های مختلف جمله، دست‌خوش تغییراتی می‌شوند. 

به همین منظور، جملات متعدی را در نظر بگیرید. این جملات، جملاتی هستند که نیازمند مفعول هستند و اگر اسمی دارای آرتیکل در چنین موقعیتی قرار گیرد، دست‌خوش تغییرات جزئی می‌شود:

جنسیت مذکر مونث خنثی جمع
آرتیکل den die das die

علاوه بر جملات متعدی، جملات دیگری هم هستند که در فارسی به آن‌ها جملات لازم می‌گوییم. در چنین جملاتی، تغییرات آرتیکل اسامی دارای آرتیکل به شکل زیر انجام می‌شود:

جنسیت مذکر مونث خنثی جمع
آرتیکل dem der dem den

علاوه بر حالت‌های فوق، حالتی دیگر نیز در جملات آلمانی رخ می‌دهد. این حالت، Genitiv نامیده می‌شود و برای حالت‌های مالکیت استفاده می‌شود (در متن‌های آینده به بررسی حالت‌های مختلف جمله خواهیم پرداخت). در چنین حالتی نیز، تغییراتی به شکل زیر برای آرتیکل اسامی رخ می‌دهد:

جنسیت مذکر مونث خنثی جمع
آرتیکل des der des der

آرتیکل‌های مورد بحث تا به اینجای کار، آرتیکل‌های معین نامیده می‌شوند و برای اشاره به یک شخص یا شی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شخص یا شی، می‌تواند قبلا در متن یا صحبت ذکرشده باشد. درواقع، حرف تعریف شناخته‌شده یا معین زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ما به یک اسم بخواهیم اشاره نزدیک داشته باشیم. به زبان ساده‌تر، اگر اسمی را که قبلا در متن یا صحبت توضیح داده‌ایم، بخواهیم دوباره در متن یا صحبت بیاوریم، می‌توانیم از این نوع آرتیکل استفاده کنیم.

 نوع دیگری از آرتیکل نیز در زبان آلمانی استفاده می‌شود که تحت عنوان آرتیکل نامشخص نامیده می‌شود و برای همه اجسام و اشخاص نامعین و ناشناس و یا برای اجسام یا اشخاصی که برای بار اول از آنها در متن یا سخن نام برده شده است، استفاده می‌شود. این نوع از آرتیکل را در متن‌های آتی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

برای یادگیری بحث آرتیکل‌ها و به طور کلی زبان آلمانی با موسسه آموزش زبان آلمانی کندوی سخن تماس بگیرید.


حامیان ما